Complexul Rezidential "Sfânta Maria" - BrăilaLegislaţie
- Hotărârea C.L.M. nr. 24 din 31.01.2023 privind Stabilirea costului mediu lunar de întreţinere, a alocaţiei zilnice de hrană precum si a contributiei de intretinere a persoanelor ingrijite in centrele rezidentiale aflate în subordinea Consiliului Local Municipal Brăila in anul 2023.
- Hotărârea C.L.M. nr. 6 din 31.01.2023 privind Aprobarea documentatiei tehnico-economice faza 1 si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Renovare energetica a Complexului Rezidential Sf.Maria Braila".
- Hotărârea C.L.M. nr. 129 din 31.03.2022 privind Modificarea anexei nr. 3 la H.C.L.M. Braila nr. 239/28.05.2021 privind "Aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentelor de organizare si functionare ale serviciilor sociale din cadrul Complexului Rezidential „Sfânta Maria" Braila, institutie de asistenta sociala cu personalitate juridica".
- Hotărârea C.L.M. nr. 6 din 31.01.2020 privind Preluarea de catre Directia de Asistenta Sociala Braila a activitatilor centrelor rezidentiale in privinta asigurarii calitatii serviciilor sociale prestate si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, Organigramei si Statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala.

Documente constitutive şi de funcţionare


- Hotărârea C.L.M. nr. 239 din 28.05.2021 privind Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Complexului Rezidential "Sfânta Maria" - Brăila.

- Regulament de organizare şi funţionare al Complexului Rezidential "Sfânta Maria" - Brăila.

- Regulament intern al Complexului Rezidential "Sfânta Maria" - Brăila.

- Organigrama Complexului Rezidential "Sfânta Maria" - Brăila.

- Statul de funcţii al Complexului Rezidential "Sfânta Maria" - Brăila.

- Autorizaţia sanitară de funcţionare a Complexului Rezidential "Sfânta Maria" - Brăila.

- Standardele minime de calitate.

-
Înregistrare ca operator de date cu caracter personal

Sfânta Maria

revista

Fecioara Maria, Maica Preacurată ocroteşte-i pe cei ce trec pe aici şi mai ales pe cei ce numele Sfânt în binecuvântare ţi-L poartă!

La mulţi ani !

Complexul Rezidential "Sfânta Maria" Brăila

ADRESĂSEDIU

Calea Moş Anghel, nr. 486,
comuna Vădeni,
sat Baldovineşti,
judeţ Brăila

PROGRAM DE FUNCŢIONARE 

de LUNI pană VINERI

 

7:30 - 15:30