Complexul Rezidential "Sfânta Maria" - Brăila


Acte necesareDosarul solicitantului în vederea admiterii în cadrul Centrului rezidenţial trebuie să conţină următoarele :

1. - Cererea scrisă a persoanei interesate, a reprezentantului legal al acestuia, etc.;(formular tip pe care îl anexăm la prezenta) - descarca aici

2. - Copii de pe actele de stare civila/identitate (buletin de identitate, carte de identitate, certificat de nastere, casatorie, deces pentru sot/sotie, etc.) pentru beneficiar, sustinatori si membrii familiei acestora;

3. - Acte privind veniturile realizate (cupon de pensie, adeverinta de salariu, contract de depozit etc.) sau declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri – atat din partea sustinatorilor legali cat si din partea potentialului beneficiar;

4. - Adeverinta de la Registrul Agricol din cadrul Primariei Muncipiului Braila, si/sau din cadrul primariei localitatii de nastere (cand nasterea nu s-a produs pe raza Municipiului Braila) pentru beneficiar;

5. - Acte referitoare la situatia juridica a imobilului in care locuieste beneficiarul, cu sau fara forme legale (contract de vanzare-cumparare, contract de inchiriere etc.);

6. - Adeverinta de la asociatia de proprietari cu numarul si numele persoanelor care locuiesc in imobil, atat pentru persoana varstnica cat si pentru sustinatorii legali sau declaratie pe proprie raspundere cu privire la componenta familiei in situatia in care acestia locuiesc la casa;

7. - Declaratie pe propria raspundere a sustinatorilor legali cu privire la cauzele neindeplinirii obligatiilor ce le revin vis-a-vis de persoana care solicita admiterea in cadrul centrului, precum si acte doveditoare in acest sens;

8. - Certificatul de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele, taxele locale si alte venituri ale bugetului local eliberat de Directia Finantelor Publice Locale, atat pentru sustinatorii legali cat si pentru petentialul beneficiar;

9. - Adeverinta de venit eliberata de Administratia Judeteana a Finantelor Publice, atat pentru sustinatorii legali cat si pentru potentialul beneficiar;

10. - Copie de pe ultima hotarare judecatoreasca definitiva, prin care sau stabilit obligatii de intretinere ale unor persoane in favoarea sau in obligatia persoanei beneficiare ingrijite in camin, daca este cazul; copii de pe ultima hotarare judecatoreasca definitiva, prin care cei care datoreaza plata contributiei de intretinere au stabilite obligatii de intretinere si fata de alte persoane;

11. - Adeverinta medical cu privire la bolile cronice si afectiunile pentru care necesita ingrijire speciala, dupa caz, eliberata de medicul de familie/entitatile Competente – pentru beneficiari;

12. - Adeverinta de la medicul psihiatru care trebuie sa contina afectiunea persoanei vartsnice insotita de sintagma fara tulburari de comportament, stabilizat/a terapeutic, apt pentru colectivitate – pentru solicitant.

13. - Analize si investigatii medicale, dupa caz: radiografie pulmonara (facultativa in cazul persoanelor netransportabile), VDRL, examen coproparazitologic si coprobacteriologic – pentru potentialul beneficiar;

14. - Testare Covid-19 – rezultat NEGATIV;

15. - Acordul potentialului beneficiar/reprezentant legal/sustinator legal cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si ale Legii nr.190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679;

16. - Acordul potentialului beneficiar/reprezentant legal/sustinator legal cu privire la verificarea datelor cu privire la depozite bancare, contributii, venituri, vehicule, cladiri, terenuri, in sistemul electronic Patrimven;

17. - Copie dupa actul care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei lipsite de capacitate de exercitiu.

- Lista cu Acte necesare

- Cerere servicii

- Angajament de plată beneficiar

- Angajament de plată apartinător

- Contract de servicii

- Ghidul beneficiarului

Sfânta Maria

revista

Fecioara Maria, Maica Preacurată ocroteşte-i pe cei ce trec pe aici şi mai ales pe cei ce numele Sfânt în binecuvântare ţi-L poartă!

La mulţi ani !

Complexul Rezidential "Sfânta Maria" Brăila

ADRESĂSEDIU

Calea Moş Anghel, nr. 486,
comuna Vădeni,
sat Baldovineşti,
judeţ Brăila

PROGRAM DE FUNCŢIONARE 

de LUNI pană VINERI

 

7:30 - 15:30